Năm 1949 liên xô

bởi Phung Phương Oanh ngày 22/06/2017

Năm 1949 đã ghi dấu vào lịch sử liên xô bằng sự kiện nổi bật nào

Câu trả lời (3)

 • Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử.

  bởi Nguyễn Thanh Hà ngày 01/08/2017
  Like (0)
 • Năm 1949 Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử nhé bạn

  bởi Nguyễn Quang Thanh Tú ngày 01/08/2017
  Like (0)
 • liên xô chế tạo thành công bom nguyên tử

   

  bởi nguyễn đăng quang ngày 06/10/2017
  Like (0)
Gửi câu trả lời Hủy

 

Được đề xuất cho bạn

Các câu hỏi có liên quan