YOMEDIA
VIDEO

Chứng minh Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là kết quả của cuộc đấu tranh dân tộc và giai cấp quyết liệt của nhân dân Việt Nam?

Em hãy chứng minh Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là kết quả của cuộc đấu tranh dân tộc và giai cấp quyết liệt của nhân dân Việt Nam, là sự sàng lọc nghiêm khắc của lịch sử trên con đường đấu tranh trong mấy thập kỉ đầu của thế kỉ XX.

Theo dõi Vi phạm
RANDOM

Trả lời (1)

 
 
 
  • Đầu thế kỉ XX, khi lá cờ yêu nước theo hệ tư tưởng phong kiến không còn hấp dẫn với người dân yêu nước; phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc tiếp tục diễn ra gay gắt quyết liệt với những con đường cứu nước mới.
  • Con đường cứu nước theo khuynh hướng dân chủ tư sản của các sĩ phu yêu nước với các phong trào như Đông du, Duy tân, Đông kinh nghĩa thục... của Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh, Lương Văn Can...đã dấy lên phong trào yêu nước mạnh mẽ thu hút khối lượng lớn nhân dân tham gia. Tuy nhiên, do tầm nhìn hạn chế và có những trở lực không thể vượt qua, cuộc vận động yêu nước của các sĩ phu đầu thế kỉ XX đã bị thất bại.
  • Bên cạnh cuộc vận động yêu nước theo khuynh hướng dân chủ tư sản, trong thập niên đầu của thế kỉ XX vẫn tiếp tục bùng nổ phong trào đấu tranh của nông dân và binh lính. Tiêu biểu như cuộc khởi nghĩa của nông dân Yên Thế, binh lính Thái Nguyên... Các cuộc đấu tranh này tiếp tục rơi vào tình trạng khủng hoảng về đường lối và giai cấp lãnh đạo, mất phương hướng bị đàn áp đẫm máu và thất bại nhanh chóng.
  • Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, phong trào đấu tranh yêu nước tiếp tục diễn ra mạnh mẽ thu hút đông đảo nhân dân tham gia, giai cấp tư sản đã thành lập chính đảng “Việt Nam Quốc dân đảng” để lãnh đạo phong trào đấu tranh, cuộc khởi nghĩa Yên Bái (1930) đã chấm dứt vai trò của giai cấp tư sản. Cuộc đấu tranh của tầng lớp tiểu tư sản diễn ra mạnh mẽ nhưng cuối cùng phân hóa thành hai bộ phận trong đó một bộ phận chủ yếu đã đứng về con đường cứu nước theo khuynh hướng vô sản.
  • Song song với phong trào yêu nước của giai cấp tư sản, phong trào yêu nước theo khuynh hướng vô sản đã thành lập được chính đảng vô sản “Đảng Cộng sản Việt Nam” với đường lối cách mạng khoa học và sáng tạo, có tổ chức chặt chẽ đã lãnh đạo cách mạng Việt Nam đi từ thăng lợi này đến thắng lợi khác. 
  • Như vậy, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là kết quả của cuộc đấu tranh dân tộc và giai cấp quyết liệt của nhân dân Việt Nam, là sự sàng lọc nghiêm khắc của lịch sử trên con đường đấu tranh trong mấy thập kỉ đầu của thế kỉ XX. 
    bởi hà trang 17/12/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1