Cách mạng Cuba thành công đã mở đầu cho phong trào gì đây ở Mĩ La-tinh?

bởi ngoc catphuong 22/09/2018

cách mạng Cuba thành công đã mở đầu cho phong trào gì đây ở Mĩ La-tinh?

A. đấu tranh vũ trang 

B. đấu tranh chính trị 

C. đấu tranh nghị trường 

D. đấu tranh đòi ruộng đất của nông dân 

Câu trả lời (8)

 • Đấu tranh đòi ruộng đất của nông dân (D)

  bởi Nguyễn Hoàng Ngân 23/09/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • D nha bạn 

  nó là : Đấu tranh đòi ruộng đất của nông dân 

  học tốt

  bởi Huỳnh Anh Kha 24/09/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • D

   

  bởi Mai Anh Huy 28/09/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • a

  bởi Hạnh Nguyễn 10/12/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • A

  bởi Hoàng Waiter 18/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • D

  bởi Hoàng Waiter 19/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • D

  bởi Love Linkin'Park 14/07/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan