AMBIENT

Xác định khối lượng của chất trong dung dịch A

bởi May May 01/06/2019

Cho 100g dung dịch Ba(OH)2 17,1% vào 200g dung dịch Na2CO3 10,6%. Sau phản ứng thu được dung dịch A và chất kết tủa B.

a) Viết PTHH và tính khối lượng chất kết tủa B?

b) Xác định khối lượng của chất trong dung dịch A?

c) Nhỏ thể tích ml dung dịch HCl 20% (D=1,05 g/ml) vào dung dịch A thu được dung dịch D. Tính thể tích và nồng độ % của chất trong dung dịch D?

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • a) Ba(OH)2 + Na2CO3 -> BaCO3 + 2NaOH

  b) nBa(OH)2 = (100 x 17,1%)/171 = 0,1 (mol) nNa2CO3 = (200 x 10,6%)/106 = 0,2 (mol) => Na2CO3 dư

  dd A gồm NaOH , Na2CO3

  nNaOH = 2Na2CO3 (pứ) = 2 Ba(OH)2 = 0,1 x 2 = 0,2 (mol)

  mNaOH = 40 x 0,2 = 8 (g) , mNa2CO3 dư = (0,2 - 0,1) x 106 = 10,6 (g)

  câu c mình hơi không hiểu là cho dư hay vừa đủ ???

  bởi Nguyen Cuong 01/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>