ON
ADMICRO
VIDEO

Xác định công thức phân tử của hiđroxit đem hòa tan

Hoà tan 1 hiđroxit kim loại hoá trị II trong 1 lương j dung dịch H2SO4 10% vừa đủ, người ta thu được dung dịch muối có nồng độ 11.56%. Xác định cong thức phản tử của hiđroxit đem hoà tan

Theo dõi Vi phạm
VDO.AI

Trả lời (1)

 
 
 
 • Gọi CTTQ hidroxit KL đó là:A(OH)2

  Xét 1 mol A(OH)2

  =>\(m_{A\left(OH\right)_2}\)=A+34(g)

  A(OH)2+H2SO4->ASO4+2H2O

  1.................1.............1....................(mol)

  Theo PTHH:\(m_{H_2SO_4}\)=98.1=98(g)

  \(C_{\%ddH_2SO_4}\)=10%

  =>mdd(axit)=98:10%=980(g)

  =>mdd(sau)=A+34+980=A+1014(g)

  \(m_{ASO_4}\)=A+96(g)

  Theo gt:C%dd(sau)=11,56%

  =>\(\dfrac{A+96}{A+1014}\).100%=11,56%

  =>A=24(Mg)

  Vậy CTPT hidroxit là:Mg(OH)2

    bởi ho van luyen 03/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
AMBIENT

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi mới

 

AMBIENT
1=>1