Xác định công thức muối sunfit

bởi Naru to 25/04/2019

Giải 2 bài này giúp mình với :)

1. Cho 48 gam muối sunfit của kim loại hóa trị II tác dụng với dd HCl dư, sinh ra V lít khí (đktc). Toàn bộ khí sinh ra hấp thụ hết vào 160 gam dung dịch NaOH 12.5%, thu được dung dịch chứa 2 muối có tổng nồng độ 23.599%. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn.

Xác định công thức muối sunfit.

2. Khử hoàn toàn 13.92 gam một oxit bazơ bằng khí hidro thu được nước và m gam kim loại. Toàn bộ lượng nước hấp thụ vào 50 gam dd H2SO4 98% thì thấy nồng độ axit chỉ còn 90.2062%. Mặc khác, hòa tan m gam kim loại vào dd HCl dư thì sinh ra 4.032 lít khí (đktc). Xác định công thức oxit bazơ và tính m

Câu trả lời (1)

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan