AMBIENT

Viết PTPƯ nhiệt phân các oxit sau: Fe(OH)3, Mg(OH)2,

bởi Nguyễn Thị Trang 24/04/2019

Viết PTPƯ nhiệt phân các oxit sau: Fe(OH)3, Mg(OH)2, Ca(OH)2, M(OH)n

ADSENSE

Câu trả lời (1)

  • 2Fe(OH)3 \(\underrightarrow{t^o}\) Fe2O3 + 3H2O

    Mg(OH)2 \(\underrightarrow{t^o}\) MgO + H2O 2M(OH)n \(\underrightarrow{t^o}\) M2On + nH2O (M không thuộc nhóm bazơ kiềm không bị nhiệt phân hủy) Vì Ca(OH)2 thuộc nhóm bazơ kiềm không bị nhiệt phân hủy (NaOH, KOH, Ba(OH)2, Ca(OH)2) nên không có phản ứng nhé!
    bởi Trương Quốc Vương 24/04/2019
    Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>