YOMEDIA

Viết PTHH và tính khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp ban đầu?

Cho 29,2 gam hỗn hợp gồm MgCO3 và MgO tác dụng với dd H2SO4 20% (vừa đủ).Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 6,72 lít khí đktc và một dd A.

a)Viết PTHH và tính khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp ban đầu?

b)Tính khối lượng dd axit cần dùng?

c)Cho dd A tác dụng với 416 gam dd BaCl2 25%.Tính nồng độ % của chất trong dd sau phản ứng

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 
 
 
 • a,Khi cho hỗn hợp gồm MgCO3 và MgO tác dụng với dd H2SO4(20%)thì ta có pthh:

  MgCO3+H2SO4\(\rightarrow\)MgSO4+CO2+H2O(1)

  MgO+H2SO4\(\rightarrow\)MgSO4+H2O(2)

  Ta thấy trong pthh(1,2) chỉ có pư(1) tạo ra khí nên theo đề bài ta có:nCO2=nMgCO3=6,72:22,4=0,3(mol)

  mMgCO3=84\(\times\)0,3=25,2(g)

  mMgO=29,2-25,2=4(g)

  %mMgCO3=\(\dfrac{25,2}{29,2}\)\(\times\)100%=86,3%

  %mMgO=100%-86,3%=13,7%

  Vậy %MgCO3=86,3%,%MgO=13,7%

  b,theo pthh(1,2)nH2SO4=nMgCO3+nMgO=0,3+(4:40)=0,4(mol)

  mH2SO4=0,4\(\times\)98=39,2(g)

  mdd H2SO4(20%)=39,2:20\(\times\)100=196(g)

  Vậy cần dùng 196(g) dd H2SO4 (20%) tham gia vào pư (1,2) xảy ra vừa đủ

  c,vì pư (1,2) xảy ra vừa đủ nên dd A là MgSO4 và nMgSO4=nH2SO4=0,4(mol)

  khi cho dd A tác dụng với dd BaCl2 ta có pthh:

  BaCl2+MgSO4\(\rightarrow\)BaSO4+MgCl2(3)

  theo đề bài và pư(3) ta có:mBaCl2=25:100\(\times\)416=104(g)

  nBaCl2=104:(137+35,5\(\times\)2)=0,5>0,4(nMgSO4)

  \(\Rightarrow\)BaCl2 dư,nBaCl2 dư=0,5-0,4=0,1(mol)

  nMgCl2=nMgSO4=0,4(mol)

  mMgCl2=95\(\times\)0,4=38(g)

  mBaCl2 dư=0,1\(\times\)208=20,8(g)

  mdd sau pư(3)=48+416-0,4\(\times\)233=370,8(g)

  C% dd BaCl2 dư=\(\dfrac{20,8}{370,8}\)\(\times\)100%=5,6%

  C% dd MgCl2=\(\dfrac{38}{370,8}\)\(\times\)100%=10,25%

  Vậy C% dd MgCl2=10,25%,C% dd BaCl2 dư=5,6%

    bởi Nguyễn Thúy Hường 23/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 4_1603079338.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-10-31 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)