Viết PTHH khi cho Na2O tác dụng với nước?

bởi hà trang 23/04/2019

Cho 15,5 g Na2O td với nước thu được 0,5l dd bazo

a, viết PTHH, tính CM của dd bazo

b, dẫn 4,48l SO2( ở đktc) vào dd bazo nói trên thì thu được muối nào? Khối lượng là bao nhiêu?

Câu trả lời (1)

 • a, PTHH: Na2O + H2O--> 2NaOH

  Ta có nNa2O=15,5/62=0,25mol

  Theo PTHH ta có nNaOH=2nNa2O=0,5mol

  => CM của dd bazo thu được=0,5/0,5=1M

  b,Ta có nSO2=4,48/22,4=0,2mol

  PTHH: 2NaOH + SO2--> Na2SO3 + H2O(1)

  NaOH + SO2--> NaHSO3(2)

  T = nNaOH/nSO2=0,5/0,2=2,5>2

  => ta chỉ viết PTHH(1)

  ta so sánh: nSO2=0,2mol < nNaOH/2=0,25

  => NaOH dư

  Theo PTHH ta có nNa2SO3=nSO2=0,2mol

  => mNa2SO3=0,2.126=25,2 gam

  bởi ngô dung thuy 23/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan