Viết PTHH của các phản ứng xảy ra nếu có khi lần lượt cho các chất trên tác dụng với nhau từng đôi một

bởi Nguyễn Quang Minh Tú 13/05/2019

Cho các chất (dung dịch) sau đây: Na2CO3; CaCO3; K2SO4; HCl; Ba(OH)2; Ba(NO3)2; Mg(OH)2... Viết PTHH của các phản ứng xảy ra nếu có khi lần lượt cho các chất trên tác dụng với nhau từng đôi một

Câu trả lời (1)

 • Na2CO3 + 2HCl -> 2NaCl + CO2 + H2O

  Na2CO3 + Ba(OH)2 -> BaCO3 + 2NaOH

  Ba(NO3)2 + Na2CO3 -> BaCO3 + 2NaNO3

  CaCO3 + 2HCl -> CaCl2 + CO2 + H2O

  K2SO4 + Ba(OH)2 -> BaSO4 + 2KOH

  Ba(NO3)2 + K2SO4 -> BaSO4 + 2KNO3

  Ba(OH)2 + 2HCl -> BaCl2 + 2H2O

  Mg(OH)2 + 2HCl -> MgCl2 + 2H2O

  bởi PHƯƠNG EXO 13/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan