Từ các chất đã có,hãy viết các phương trình hóa học điều chế NaOH.

bởi Bo Bo 25/04/2019

Trong phòng thí nghiệm có những chất sau: vôi sống CaO,sô đa Na2CO3 và nước H2O.Từ các chất đã có,hãy viết các phương trình hóa học điều chế NaOH.

Câu trả lời (1)

 • Na2CO3 \(\underrightarrow{t^o}\) Na2O + CO2

  Na2O + H2O \(\rightarrow\) 2 NaOH

  CaO + H2O \(\rightarrow\) Ca(OH)2

  Ca(OH)2 + Na2CO3 \(\rightarrow\) CaCO3 + 2NaOH

  2 Na2O \(\underrightarrow{t^o}\) 2Na + Na2O2

  2Na + 2H2O \(\rightarrow\) 2NaOH + H2

  mk k nghĩ được thêm j cả, bn thông cảm nhahihi

  bởi Nguyễn Hoàng 25/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan