Tính VCO2 cần tác dụng với 200ml Ca(OH)2 1M để thu được 10g kết tủa?

bởi Lê Vinh 22/04/2019

Cho dung dịch X chứa NaOH 0, 2M và CaOH2 0,1M sục 7, 84 lít khí CO2 ở điều kiện tiêu chuẩn vào 1 lít dung dịch X thì khối lượng kết tủa thu được là bao nhiêu

Bài 2. Cho V lít CO2 tác dụng với 200 ml dung dịch CaOH2 1M thu được 10g kết tủa vậy thể tích V của CO2 là bao nhiêu.

Bài 3. Cho 56 ml khí CO2 hấp thụ hết vào 100 ml dung dịch chứa NaOH 0,02M và ba(OH)2 0, 2 m khối lượng kết tủa thu được là bao nhiêu

Bài 4. dẫn V lít khí CO2 qua 500ml dung dịch CaOH2 nồng độ x m sau phản ứng thu được 3 g kết tủa và dung dịch A đun nóng dung dịch A thu được 2 gam kết tủa nửa giá trị của V và x là bao nhiêu.

Câu trả lời (1)

 • 2.

  nCa(OH)2 = 0,2 mol

  nCaCO3 = 0,1 mol

  Do nCa(OH)2 > nCaCO3

  \(\Rightarrow\) Xảy ra 2 trường hợp

  * TH1: tạo muối trung hòa

  Ca(OH)2 + CO2 \(\rightarrow\) CaCO3 + H2O

  \(\Rightarrow\) VCO2 = 0,1.22,4 = 2,24 (l)

  * TH2; tạo 2 muối

  Ca(OH)2 + CO2 \(\rightarrow\) CaCO3 + H2O

  Ca(OH)2 + 2CO2 \(\rightarrow\) Ca(HCO3)2

  \(\Rightarrow\) nCO2 = 0,1 + (0,1.2) = 0,3 mol

  \(\Rightarrow\) VCO2 = 0,3.22,4 = 6,72 (l)

  bởi Phạm Ngọc Thảo Vi 22/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 • Anh Trần

  bài 1) Dẫn 5.6 lít khí SO2 dktc vào 400ml dd Ca(OH)2 để tạo ra Canxi sunfit. Hãy tính:

  a) Nồng độ mol của dd Ca(OH)2 đã dùng ?

  b)Khối lượng của muối sinh ra?

  bài 2. Cho 12.4 gam Na2O vào nước thu được 160 dd A.

  a) Hỏi A là chất gì? Tính nồng độ % của A?

  b)Dùng dd A hấp thụ khí CO2 để phản ứng tạo ra Na2CO3 thì cần bao nhiêu lít CO2 ở đktc ?

 • hồng trang
  Hòa tan 1 mẫu hợp kim Ba, Na (mol 1:1) vào nước được dung dịch A và 6,72 lít H2 a)Cần bao nhiêu ml dd HCl 0,1 M để trung hòa 1/10 dung dịch A b) Cho 560 ml CO2(đktc) hấp thụ hết vào 1/10 dd A . Tính khối lượng kết tủa \ c) Thêm m gam NaOH vào 1/10 dd A đc dd B. Cho B t/d với 100 ml dd Al2(SO4)3 , được kết tủa C. Tính m để khối lượng kết tủa lớn nhất, nhỏ nhất
 • minh thuận

  Hấp thụ ***** CO2 đktc vào bình chứa 0,4l dung dịch NaOH 1M thu được dung dịch X. Dung dịch X có khả năng hấp thụ tối đa 2,24l CO2. Tính V

 • hà trang

  Cho 15,5 g Na2O td với nước thu được 0,5l dd bazo

  a, viết PTHH, tính CM của dd bazo

  b, dẫn 4,48l SO2( ở đktc) vào dd bazo nói trên thì thu được muối nào? Khối lượng là bao nhiêu?

 • Nguyễn Thị Trang

  Hòa tan hidroxit kim loại hóa trị II trong 1 lượng dd H2SO4 10% ( vừa đủ ) thu được dd muối có nồng độ 11,56% . Xác định công thức phân tử của hidroxit

 • hai trieu

  Đốt cháy hoàn toàn 0, 9 gam FeS2 trong O2 dư hấp thụ toàn bộ khí thu được vào 100ml dung dịch gồm NaOH 0, 1M và baoh2 0, 05m thì thu được bao nhiêu gam kết tủa.

 • Nguyen Ngoc

  1)

  a) Tính thể tích SO2 (đktc) đã hấp thụ vào 200 ml dung dịch Ba(OH)2 0,1M để tạo được 2,17 gam kết tủa.

  b) Tính thể tích CO2 (đktc) đã hấp thụ vào 200 ml dung dịch Ca(OH)2 0,02M để tạo được 0,3 gam kết tủa.

  2) Hấp thụ hoàn toàn V lít khí CO2 (đktc) vào 250 ml dung dịch KOH 2M được dung dịch A. Cho dung dịch BaCl2 dư vào dung dịch A được 19,7 gam kết tủa. Tìm V?

 • Nguyễn Phương Khanh

  Bài1.cho1 dd có chứa 16g NAOH tác dụng vs 1dd có chứa14,7g H2So4

  a).tíng kl muối thu đựơc sau phản ứng

  b).thữ dd sau phản ứng bằng giấy qùy tím sẽ chuyển đổj như thế nào ? Giảj thích

 • Nguyễn Trà Giang

  Câu 1 : CHo 5,6 lít khí CO2 (đktc) tác dụng vừa đủ với 100ml dung dịch Ca(OH)2

  a. Tính nồng độ mol của dung dịch Ca(OH)2 đã dùng ?

  b. Tính khối lượng chất kết tủa thu được ?

  c. Để trung hòa hết lượng dung dịch Ca(OH)2 trên cần dùng bao nhiêu gam dung hich HCl nồng độ 20%

  Câu 2 : Khi cho từ từ dung dịch NaOH cho đến dư vào ống nghiệm đựng dung dịch hỗn hợp gồm HCl và một ít phenolphatalein . Hiện tượng quan sát được trong ống nghiệm là :

  A. Màu đỏ mất dần C. Màu đỏ từ từ xuất hiện

  B. Không có sự thay đổi màu D. Màu xanh từ từ xuất hiện

  Câu 3 : Cho một mẩu giấy quỳ tím vào dung dịch NaOH . Thêm từ từu dung dịch HCl vào cho đến khi dư ta thấy màu giấy quỳ :

  A. Màu đỏ không thay đổi C. Màu xanh không đổi

  B. Màu đỏ chuyển sang dần màu xanh D. Màu xanh chuyển dần sang đỏ

  Câu 4 : Cho 300 mol dung dịch HCl 1M vào 300 mol dung dịch NaOH 0,5M . Nếu cho quỳ tím vào dung dịch sau phản ứng thì quỳ tím chuyển sang :

  A. Màu xanh C. Màu đỏ

  B. Không đổi màu D. Màu vàng nhạt

  Câu 5 : Khi trộn lẫn dung dịch X chứa 1 mol HCl vào dung dịch Y chứa 1,5 mol NaOH được dung dịch Z làm quỳ tím chuyển sang màu đỏ :

  A. Màu đỏ C. Không màu

  B. Màu xanh D. Màu tím

  Câu 6 : Cho phản ứng : BaCo3 + 2X ---> H2O + Y + CO2 ; X và Y lần lượt là :

  A. H2SO4 và BaSO4 C. H3PO4 và Ba3(PO4)2

  B. HCl và BaCl2 D. H2SO4 và BaCl2

 • Thuy Kim

  Cho 200ml dd NaOH vào 200 ml dd AlCl3 , thu được 1 kết tủa , nung kết tủa đến khối lượng không đổi được 5,1 gam chất rắn. Tính nồng độ mol/l của dd NaOH