ADMICRO
UREKA

Tính V dd HCl 7,3% đã dùng, biết D dd HCl=1,03g/ml

Hòa tan 21g hh Al và Al2O3 bằng dd HCl vừa đủ thu được dd A và 13,44l H2
a) Viết pt
b)tính TP% m các chất trong hh ban đầu
c)tính V dd HCl 7,3% đã dùng, biết D dd HCl=1,03g/ml

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • nH2=13.44/22.4=0.6 mol

  a)2Al + 6HCl ---> 2AlCl3 + 3H2

  0.4.......1.2......................... 0.6

  Al2O3 + 6HCl -----> 2AlCl3 + 3H2O

  0.1............0.6

  b)mAl=0.4*27=10.8g

  => %Al=10.8*100/21=51.43%

  =>%Al2O3=100-51.43=48.57%

  c)nHCl=1.2+0.6=1.8 mol

  =>mHCl= 1.8*36.5=65.7g

  =>mdd HCl= 65.7*100/7.3=900g

  VHCl = m/D= 900/1.03= 873.9 lít.

    bởi Đình Phúc 11/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
MGID

Các câu hỏi mới

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON