Tính V dd HCl 7,3% đã dùng, biết D dd HCl=1,03g/ml

bởi het roi 11/06/2019

Hòa tan 21g hh Al và Al2O3 bằng dd HCl vừa đủ thu được dd A và 13,44l H2
a) Viết pt
b)tính TP% m các chất trong hh ban đầu
c)tính V dd HCl 7,3% đã dùng, biết D dd HCl=1,03g/ml

Câu trả lời (1)

 • nH2=13.44/22.4=0.6 mol

  a)2Al + 6HCl ---> 2AlCl3 + 3H2

  0.4.......1.2......................... 0.6

  Al2O3 + 6HCl -----> 2AlCl3 + 3H2O

  0.1............0.6

  b)mAl=0.4*27=10.8g

  => %Al=10.8*100/21=51.43%

  =>%Al2O3=100-51.43=48.57%

  c)nHCl=1.2+0.6=1.8 mol

  =>mHCl= 1.8*36.5=65.7g

  =>mdd HCl= 65.7*100/7.3=900g

  VHCl = m/D= 900/1.03= 873.9 lít.

  bởi Đình Phúc 11/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 • Nguyễn Quang Thanh Tú

  cho 8,4 gam hh a gồm al, mg vào cốc chứa 550 ml dd h2so4 1 m, sp thêm tiếp 500 ml dd B chứa ba(oh)2 0,4 m, naoh 1,6 m vào cốc. lọc kết tủa nung đến m ko đổi đc 57 gam cr khan. bt p/ứ xảy ra hoàn toàn. tính khối lượng mỗi chất

 • Co Nan

  cho 5,4 g nhôm tác dụng vừa đủ với 500 ml dung dịch hcl nồng độ amol .sau phản ứng thu được v lít ở ĐKTC và dung dịch x chứa m gam muối .clorua tính giá trị của a,b,m

 • Lê Tường Vy

  Hòa tan 2,2g hỗn hợp gồm Al và Fe trong 100g dd HCl vừa đủ thi V lít H2 và dd Y,cô cạn Y thu được 7,88g muối khan

  a)Tính V

  b)Tính % các chất trong hỗn hợp đầu

  c) Tính C% các chất trong Y

 • Trần Thị Trang

  Hòa tan 8,3g hhợp Al và Fe (.) dd H​2SO4 19,6%. Sau pứ thoát ra 5,6l H2 (đktc) và thu đc dd A

  a) Tính k/lg mỗi kloại (.) hợp ban đầu

  B) Tính C% mỗi muối (.) dd A

 • Nguyễn Thủy Tiên

  Mọi người giúp mình với ạ. Cảm ơn nhiều.

  1.Cho 7,8g hỗn hợp gồm Al, Mg tác dụng với HCl 20% dư, sau phản ứng thấy khối lượng dung dịch tăng 7g
  a. Tính % khối lượng mỗi kim loại có trong hỗn hợp.
  b. Tính C% của mỗi dung dịch sau phản ứng
  2. Cho 2,24l CO2 (đktc) tác dụng với 500ml dung dịch NaOH 1,1M tạo thành dung dịch X. Tính nồng độ mol của các chất có trong dung dịch X. Giả sử thể tích dung dịch không đổi.
  3. Hoà tan m(g) Kali vào nước thu được dung dịch A và 5,6l H2(đktc)
  a. Tính m
  b.trung hoà dung dịch A cần V(ml) dung dịch H2SO4 2M. Tính V.
  c Tính thể tích dung dịch HNO3 có nồng độ 6,3% cần dùng để trung hoà A biết khối lượng riêng của HNO3 = 1,1g/mol

 • Sam sung

  tại sao trong sgk ghi hợp chất nhôm sunfua Al2S3 không tòn tại trong nước mà ngoài sách vẫn có phản ứng về nhôm sunfua với nước vậy ? Ai giải thích hộ mình với.

  PTHH : Al2S3 + H2O -> Al(OH)3 + H2S (bay lên vì là chất khí)

 • Thu Hang

  hỗn hợp X gồm mg và al được trộn theo tỉ lệ mol tương ứng là 3:2 . cho 25,2 gam hỗn hợp X tác dụng với một khối lượng vừa đủ dung dịch axit sunfuric 40% , phản ứng xong thu được dung dịch Y và V lít khí Co2 ở đktc . tính khối lượng dung dịch Y và giá trị của V

 • can chu

  Cho 3.78g bột Al phản ứng vừa đủ dung dịch XCl3 tạo ra dung dịch Y, khối lượng chất tan trong dung dịch Y giảm 4.06g so với dung dịch XCl3. Xác định công thức XCl3.

  Mọi người giải giúp mình với TT.

  P/s có thể giải bài này theo cách tăng giảm khối lượng không nhỉ ?

 • bach dang

  1) Hoà tan 5,5g hh ( Al, Fe ) bằng dd HCl 14,6% ( D= 1,12g/ml ) thu được 4,48 lít khí (đktc)

  Tính thành phần trăm từng kim loại trong hh ban đầu ? Thể tích dd HCl 14,6% tác dụng , C% chất tan trong dd thu được .

  2) Hỗn hợp X chứa ( MgO , CaO ) ; hh Y cũng chứa ( MgO, Al2O3 ) Mx= My = 96g . Biết rằng khối lượng MgO trong X bằng 1,125 lần khối lượng MgO trong Y

  X;Y lần lượt đều tác dụng vs 100ml HCl 19,87% ( D= 1,047 g/ml) vù thu được dd X;Y . X' tác dụng hết Na2CO3 thì tạo ra 1,904 dm3 khí CO2 ( đktc) . Tính thành phần trăm và khối lượng các chất trong hh X và C% các chất tan trong dd X'

 • Nguyễn Lệ Diễm

  + khi tiến hành thí nghiệm: Phản ứng của nhôm với dung dịch CuSO4 hai học sinh tiến hành như sau :

  HS1: đánh sạch là nhôm bằng giấy ráp rồi nhúng ngay vào dung dịch CuSO4 bão hòa

  HS2: nhúng lá nhôm chưa đánh giấy ráp vào dung dịch CuSO4 bão hòa

  hiện tượng quan sát được của 2 học sinh là gì ?

  #Hỏi đáp Hóa Học