AMBIENT

Tính tổng khối lượng muối trong dung dịch A

bởi Nguyễn Vân 03/06/2019

Cho 25,2 l khí CO2 ở ĐKTC hấp thụ hoang toàn vào 900 ml dung dịch NaOH 2M thì thu được dung dịch A. Tính tổng khối lượng muối trong dung dịch A.

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • \(n_{CO_2}=\dfrac{25,2}{22,4}=1,125mol\)

  \(n_{NaOH}=0,9.2=1,8mol\)

  \(1< \dfrac{n_{NaOH}}{n_{CO_2}}=\dfrac{1,8}{1,125}=1,6< 2\)\(\rightarrow\)Tạo 2 muối Na2CO3(xmol) và NaHCO3(ymol)

  CO2+2NaOH\(\rightarrow\)Na2CO3+H2O

  CO2+NaOH\(\rightarrow\)NaHCO3

  Ta có hệ:

  x+y=1,125

  2x+y=1,8

  Giải ra x=0,675 và y=0,45

  Tổng khối lượng muối trong A:

  m=0,675.106+0,45.84=109,35g

  bởi Nguyễn Đào 03/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>