YOMEDIA

Tính tổng khối lượng muối trong dung dịch A

Cho 25,2 l khí CO2 ở ĐKTC hấp thụ hoang toàn vào 900 ml dung dịch NaOH 2M thì thu được dung dịch A. Tính tổng khối lượng muối trong dung dịch A.

  bởi Nguyễn Vân 03/06/2019
RANDOM

Câu trả lời (1)

 • \(n_{CO_2}=\dfrac{25,2}{22,4}=1,125mol\)

  \(n_{NaOH}=0,9.2=1,8mol\)

  \(1< \dfrac{n_{NaOH}}{n_{CO_2}}=\dfrac{1,8}{1,125}=1,6< 2\)\(\rightarrow\)Tạo 2 muối Na2CO3(xmol) và NaHCO3(ymol)

  CO2+2NaOH\(\rightarrow\)Na2CO3+H2O

  CO2+NaOH\(\rightarrow\)NaHCO3

  Ta có hệ:

  x+y=1,125

  2x+y=1,8

  Giải ra x=0,675 và y=0,45

  Tổng khối lượng muối trong A:

  m=0,675.106+0,45.84=109,35g

    bởi Nguyễn Đào 03/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA