AMBIENT

Tính thể tích dung dịch X vừa đủ để trung hoà 40ml dung dịch Y

bởi thanh hằng 15/04/2019

1)Phân hủy hoàn toàn a gam CaCO3 để lấy khí CO2. Cho lượng khí CO2 này hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch NaOH chứa b gam NaOH thu được dung dịch X. Biết dung dịch X vừa tác dụng được với dung dịch KOH vừa tác dụng được với dung dịch BaCl2.

a) Viết các ptpu xảy ra.

b) Lập biểu thức quan hệ giữa a và b.

2) Dung dịch X chứa hỗn hợp KOH và Ba(OH)2 có nồng độ lần lượt là 0,2M và 0,1M. Dung dịch Y chứa hỗn hợp H2SO4 và HCl có nồng độ lần lượt là 0,25M và 0,75M.

a) Tính thể tích dung dịch X vừa đủ để trung hoà 40ml dung dịch Y và khối lượng chất kết tủa tạo thành sau phản ứng.

b) Dùng dung dịch Y để hoà tan m gam CuO, tạo thành dung dịch Z. Cho 12 gam bột Mg vào Z, sau khi phản ứng kết thúc lọc tách được12,8 gam chất rắn. Tính m.

Gợi ý bài 2 sử dụng cách quy 2 axit về 1 axit và quy 2 bazơ về 1 bazơ.

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • Bổ sung câu 2)

  b) Gỉa sử 12 gam bột Mg tan hết trong dung dịch muối Z gồm CuCl2 và CuSO4

  => nCu tạo thành = nMg = 12/24 = 0,5(mol)

  => m chất rắn = 0,5.64 = 32 (g) > 12,8 (g)

  Chứng tỏ dung dichj muối Z gồm có Axit dư

  Ta có \(n_{Cu}\left(tao.ra\right)=\dfrac{12,8}{64}=0,2\left(mol\right)\)

  \(\Rightarrow n_{Mg}\left(td.axit\right)=0,5-0,2=0,3\left(mol\right)\)

  \(Mg+2HCl\rightarrow MgCl_2+H_2\)

  \(Mg+H_2SO_4\rightarrow MgSO_4+H_2\)

  Theo PTHH: \(n_{Mg}\)\(=2n_{H^+}\left(axit\right)=0,6\left(mol\right)\)

  Đến đây thì thấy hơi vô duyên....nen không giải tiếp được nữa :')

  .Cô ơi, cô check lại giúp em

  bởi Thảo Phương 15/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>