AMBIENT

Tính thể tích dd H2SO4 ( d = 1,025 g/ml) cần dùng

bởi Quynh Nhu 03/06/2019

thả 12 gam hỗn hợp nhôm và bạc vào dd H2SO4 7,35%. Sau khi phản ứng kết thúc, người ta thu đước 13,44 lít khí hiddroo (đktc). Tính thể tích dd H2SO4 ( d = 1,025 g/ml) cần dùng

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • Theo đề bài ta có :

  \(nH2=\dfrac{13,44}{22,4}=0,6\left(mol\right)\)

  Vì Ag là kim loại đứng sau H2 trong dãy hoạt động của kim loại nên không tác dụng được với H2SO4

  PTHH:

  \(2Al+3H2SO4->Al2\left(SO4\right)3+3H2\uparrow\)

  0,4mol......0,6mol....................................0,6mol

  =>VddH2SO4(cần dùng) = \(\dfrac{m}{D}\)

  mà mddH2SO4 = \(\dfrac{0,6.98}{7,35}.100=800\left(g\right)\)

  => VddH2SO4 = \(\dfrac{800}{1,025}\approx780,5\left(ml\right)\)

  Vậy...

  bởi Trương Thị Trang Đài 03/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>