Tính thể tích CO2 dùng để hấp thụ hết 0,4 lít NaOH 1M?

bởi minh thuận 23/04/2019

Hấp thụ ***** CO2 đktc vào bình chứa 0,4l dung dịch NaOH 1M thu được dung dịch X. Dung dịch X có khả năng hấp thụ tối đa 2,24l CO2. Tính V

Câu trả lời (1)

 • khi cho CO2 tác dụng với dd NaOH thì sau pư chỉ có thể tạo ra hai muối là Na2CO3 và NaHCO3 thì Na2CO3 và NaHCO3 không thể pư được với CO2 nên sẽ có dư dd NaOH ,khi cho dd NaOH tác dụng với CO2 có pthh:

  CO2+2NaOH\(\rightarrow\)Na2CO3+H2O(1)

  Theo đề bài và pthh(1) ta có:nNaOH=1\(\times\)0,4=0,4(mol)

  dd X có Na2CO3 và NaOH (dư)

  sau đó thì dd X có khả năng hấp thụ 2,24l CO2 nên nNaOH(dư)=2nCO2(trong 2,24l)=2,24:22,4=2\(\times\)0,1=0,2 (mol)

  nCO2(pư)=0,4-0,2=0,2(mol)

  vậy V CO2=0,2\(\times\)22,4=4,48(l)

  bởi Phương Lan 23/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 • hà trang

  Cho 15,5 g Na2O td với nước thu được 0,5l dd bazo

  a, viết PTHH, tính CM của dd bazo

  b, dẫn 4,48l SO2( ở đktc) vào dd bazo nói trên thì thu được muối nào? Khối lượng là bao nhiêu?

 • Nguyễn Thị Trang

  Hòa tan hidroxit kim loại hóa trị II trong 1 lượng dd H2SO4 10% ( vừa đủ ) thu được dd muối có nồng độ 11,56% . Xác định công thức phân tử của hidroxit

 • hai trieu

  Tính thể tích dd NaOH 2 M cần dùng để trung hoà hết 100ml dd hỗn hợp gồm HCl 0,1M và H2SO4 0,2 M

 • Thùy Trang

  Hoà tan hoàn toàn 27.2g ZnCl2 vào một lượng vừa đủ dung dịch KOH

  a) Tính khối lượng kết tủa thu được sau phản ứng

  b) Trộn lượng ZnCl2 như trên với 200g dung dịch có chứa 44.8g KOH cho đến khi phản ứng hoàn toàn. Tính nồng độ phần trăm các chất tan có trong dung dịch sau phản ứng

 • Thụy Mây

  Tính m và x

  bởi Thụy Mây 23/04/2019 |   1 Trả lời

  Trộn 500ml dd Ba(OH)2 xM với 500ml dd Na2CO3 0,1M thu được m(g) kết tủa và dd X. Để trung hòa dd X cần 200ml dd HCl 1M. Tính m và x

  MỌI NGƯỜI GIÚP E VS!!! E ĐANG CẦN GẤP

 • hồng trang
  Hòa tan 1 mẫu hợp kim Ba, Na (mol 1:1) vào nước được dung dịch A và 6,72 lít H2 a)Cần bao nhiêu ml dd HCl 0,1 M để trung hòa 1/10 dung dịch A b) Cho 560 ml CO2(đktc) hấp thụ hết vào 1/10 dd A . Tính khối lượng kết tủa \ c) Thêm m gam NaOH vào 1/10 dd A đc dd B. Cho B t/d với 100 ml dd Al2(SO4)3 , được kết tủa C. Tính m để khối lượng kết tủa lớn nhất, nhỏ nhất
 • Anh Trần

  bài 1) Dẫn 5.6 lít khí SO2 dktc vào 400ml dd Ca(OH)2 để tạo ra Canxi sunfit. Hãy tính:

  a) Nồng độ mol của dd Ca(OH)2 đã dùng ?

  b)Khối lượng của muối sinh ra?

  bài 2. Cho 12.4 gam Na2O vào nước thu được 160 dd A.

  a) Hỏi A là chất gì? Tính nồng độ % của A?

  b)Dùng dd A hấp thụ khí CO2 để phản ứng tạo ra Na2CO3 thì cần bao nhiêu lít CO2 ở đktc ?

 • Lê Vinh

  Cho dung dịch X chứa NaOH 0, 2M và CaOH2 0,1M sục 7, 84 lít khí CO2 ở điều kiện tiêu chuẩn vào 1 lít dung dịch X thì khối lượng kết tủa thu được là bao nhiêu

  Bài 2. Cho V lít CO2 tác dụng với 200 ml dung dịch CaOH2 1M thu được 10g kết tủa vậy thể tích V của CO2 là bao nhiêu.

  Bài 3. Cho 56 ml khí CO2 hấp thụ hết vào 100 ml dung dịch chứa NaOH 0,02M và ba(OH)2 0, 2 m khối lượng kết tủa thu được là bao nhiêu

  Bài 4. dẫn V lít khí CO2 qua 500ml dung dịch CaOH2 nồng độ x m sau phản ứng thu được 3 g kết tủa và dung dịch A đun nóng dung dịch A thu được 2 gam kết tủa nửa giá trị của V và x là bao nhiêu.

 • hai trieu

  Đốt cháy hoàn toàn 0, 9 gam FeS2 trong O2 dư hấp thụ toàn bộ khí thu được vào 100ml dung dịch gồm NaOH 0, 1M và baoh2 0, 05m thì thu được bao nhiêu gam kết tủa.

 • Nguyen Ngoc

  1)

  a) Tính thể tích SO2 (đktc) đã hấp thụ vào 200 ml dung dịch Ba(OH)2 0,1M để tạo được 2,17 gam kết tủa.

  b) Tính thể tích CO2 (đktc) đã hấp thụ vào 200 ml dung dịch Ca(OH)2 0,02M để tạo được 0,3 gam kết tủa.

  2) Hấp thụ hoàn toàn V lít khí CO2 (đktc) vào 250 ml dung dịch KOH 2M được dung dịch A. Cho dung dịch BaCl2 dư vào dung dịch A được 19,7 gam kết tủa. Tìm V?