ON
YOMEDIA
VIDEO

Tính thể tích bazơ đã tham gia phản ứng

Cho 9.8g Cu (OH)2tác dụng vừa đủ với dung dịch H2SO4 1M

A. Tính khối lượng muối tạo thành và thể tích axit tham gia.

B. Nếu cho lượng axit nói trên tác dụng vừa đủ dung dịch KOH 16.8% (D= 1.045g/ml ). Tính thể tích bazơ đã tham gia phản ứng.

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • a,Khi cho Cu(OH)2 tác dụng H2SO4 ta có Pthh:

  Cu(OH)2+H2SO4\(\rightarrow\)CuSO4 +2H2O(1)

  theo đề bài và pthh(1) ta có:nCu(OH)2=9,8:98=0,1 (mol)

  nCu(OH)2=nH2SO4=nCuSO4=0,1(mol)

  mCuSO4=0,1\(\times\)160=16(gam),V H2SO4=0,1\(\times\)22,4=2,24(l)

  vậy khối lượng muối thu được là 16(gam),số lít H2SO4tham gia pư là 2,24(l)

  b,khi cho KOH tác dụng với dd H2SO4 PTHH:

  2KOH+H2SO4\(\rightarrow\)K2SO4+2H2O(2)

  theo pthh(2) và đề bài ta có:nH2SO4=\(\dfrac{1}{2}\)nKOH\(\rightarrow\)nKOH=0,2(mol)

  mKOH=0,2\(\times\)56=11,2(g),m dd KOH=11,2\(\div\)(16,8\(\div\)100)=\(\dfrac{200}{3}\) (g)

  v dd KOH=\(\dfrac{200}{3}\)\(\div\)1,045=63,79(ml)

  vậy v dd KOH tham gia pư là 63,79(ml)

    bởi Huyền Trang 28/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1