Tính thành phần phần trăm về khối lượng mỗi kim loại ban đầu

bởi thu hảo 27/04/2019

Cho 11,9g hỗn hợp gồm Al và Zn tác dụng với dung dịch HCl loãng. Sau phản ứng thấy thoát ra 8,96 lít khí hiđro ở (đktc)

a. Viết các phương trình

b. Tính thành phần phần trăm về khối lượng mỗi kim loại ban đầu

Câu trả lời (1)

 • 2Al + 6HCl -> 2AlCl3 + 3H2 (1)

  Zn + 2HCl -> ZnCl2 + H2 (2)

  nH2=0,4(mol)

  Đặt nAl=a

  nZn=b

  Ta có hệ:

  \(\left\{{}\begin{matrix}27a+65b=11,9\\1,5a+b=0,4\end{matrix}\right.\)

  =>a=0,2;b=0,1

  %mAl=\(\dfrac{27.0,2}{11,9}.100\%=45,38\%\)

  %mZn=100-45,38=54,62%

  bởi Nguyễn Thảo 27/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan