AMBIENT

Tính thành phần phần trăm khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp đầu

bởi trang lan 20/04/2019

cho 5,1g hôn hợp al và mg vào dung dịch axit sunfuric loãng, dư thu dduowjc 5,6l khí ở đkct. Tính thành phần phần trăm khối lượng mỗi kim loại trong hôn hợp đầu

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • 2Al + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3H2 (1)

  Mg + H2SO4 → MgSO4 + H2 (2)

  \(n_{H_2}=\dfrac{5,6}{22,4}=0,25\left(mol\right)\)

  Gọi số mol của Al và Mg lần lượt là \(x,y\)

  Ta có: \(\left\{{}\begin{matrix}1,5x+y=0,25\\27x+24y=5,1\end{matrix}\right.\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}x=0,1\left(mol\right)\\y=0,1\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

  \(\Rightarrow m_{Al}=0,1\times27=2,7\left(g\right)\)

  \(\%m_{Al}=\dfrac{2,7}{5,1}\times100\%=52,94\%\)

  \(m_{Mg}=0,1\times24=2,4\left(g\right)\)

  \(\Rightarrow\%m_{Mg}=\dfrac{2,4}{5,1}\times100\%=47,06\%\)

  bởi Trương Duy 20/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>