ON
YOMEDIA
VIDEO

Tính thành phần % khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp

cho 10g hỗn hợp bột của kim loại Al, Mg và Cu vào dd HCl dd. Phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 10,08l H2(đktc) và 1g chất rắn không tan

a. viết PTHH

b. tính thành phần % khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • Gọi a,b lần lượt là số mol của Al, Mg (a,b > 0)

  _ PTHH:

  2Al + 6HCl -> 2AlCl3 + 3H2

  a mol __________________ 3/2a mol

  Mg + 2HCl -> MgCl2 + H2

  b mol___________________b mol

  _ Vì pư xảy ra hoàn toàn thu đc 1g chất rắn ko tan nên

  mCu = 1g

  _ \(m_{h^2}=10g\Rightarrow27a+24b=9\) (I)

  _ \(n_{H_2}=\dfrac{10,08}{22,4}=0,45mol\)

  => \(\dfrac{3}{2}a+b=0,45\) (II)

  Từ (I) và (II) => a = 0,2; b= 0,15

  => mAl = 0,2 . 27 = 5,4 (g)

  => %mAl = \(\dfrac{5,4}{10}.100\%=54\%\)

  _ %mMg = \(\dfrac{0,15.24}{10}.100\%=36\%\)

  => %mCu = 10%.

    bởi Phương Anh Trương Ngọc 27/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1