Tính nồng độ phần trăm các chất trong dung dịch ban đầu

bởi Thùy Trang 23/04/2019

Có một dung dịch loãng chứa 3 chất tan: NaOH, Na2CO3, Na2SO4, khối lượng dung dịch là 80g. Để phản ứng hoàn toàn với dung dịch trên cần 200ml dung dịch HCl 0,08M. Dung dịch trên cũng phản ứng vừa đủ với 4,16g BaCl2 thu được 4,48g kết tủa. Tính nồng độ phần trăm các chất trong dung dịch ban đầu

Câu trả lời (1)

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 • Tran Chau

  Cho 25,2g MgCO3 phản ứng vừa đủ với dung dịch HCl 10%

  a/ Tính thể tích thu được ở điều kiện tiêu chuẩn?

  b/ Tính khối lượng dung dịch muối thu được?

  CÓ AI BÍT THÌ LÀM ƠN TRẢ LỜI GIÚP MK VS NHA, MKK CẢM ƠN!!!

 • Quynh Nhu

  Chỉ cần đáp án, o cần cách lm

  1. dung dịch X gồm AgNO3 và Cu(NO3)2 có cùng nồng độ . lấy một lượng hỗn hơp gồm 0,03 mol Al và 0.05 mol Fe cho vào 100ml dd X cho tới khi phản ứng kết thúc thu đc chất rắn Y chứa 3 kim loại. Cho Y vào dd HCl dư giải phóng 0,07 g khí. Nồng độ mol của 2 muối ban đấu bằng bn?

  2. Hỗn hợp X gồm 2 kim loại A và B đứng trc H trong dãy hoạt động hoá học và có hoá trị không đổi trong các hợp chất . Chia m gam X thành 2 phần bằng nhau :

  - Phần 1: hoà tan hoàn toàn trong dd chứa axit HCl và H2SO4 loãng tạo ra 3.36l khí H2.

  -Phần2: tác dụng oàn toàn với dd HNO3 thu đc V lit khí NO. biết các thể tích khí đo ở đktc. giá trị của V là bn?

  3. Cho 25,2 g Mg vào 200 ml dd chứa hỗn hợp Cu(NO3)2 1,50M, AgNO3 1,0M; Fe(NO3)3 1,5M; Al(NO3)3 1,0M. sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn có m g hỗn hợp các km loại tách ra khỏi dung dịch. vậy giá trị của m là?

  4. khi cho 14,4 g Mg vào 200ml dd Fe(NO3)3 1m. sau khi kết thúc phản ứng thu đc chất rắn B có khối lượng là bn?

  5. cho hỗn hợp bột Al, Fe vào dd chứa Cu(NO3)2 và AgNO3. sao khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu đc hỗn hợp rắn gồm 3 kim loại là gì?

  6. Cho 3,68 g hỗn hợp Al và Zn tác dụng với một lượng vừa đủ dd H2SO4 10% thu đc 2,24 lít khí H2. khối lượng dd thu đc sau phản ứng là bao nhiêu?

  7. Một hỗn hợp X gồm 6,5 gam Zn và 4,8 gam Mg cho vào 200ml dd Y gồm Cu(NO3)3 0,5 M và AgNO3 0,3M thu đc chất rắn A . Tính khối lượng chất rắn A.

  8. Để hạn chế sự ăn mòn con thuyền đi biển (bằng thép), người ta gắn vào vỏ thuyền (phần ngâm dười nước) tấm kim loại nào?

  9.cho 6 mẩu chất rắn tương tự nhau: CuO, FeO, Fe3O4, MnO2, Ag2O, và hỗn hợp Fe+FeO. nếu chỉ dùng dd HCl thì có thể nhận biết đc bn mẩu ở trên?

  10.điện phân nóng chảy hoàn toàn 29,8 gam muối clorua của kim loại hoá trị I thu đc 4,48 l khí ở anot. kim loại đó là gì?

 • hoàng duy

  nung CaCO3 một thời gian thu được 0,672 lít CO2 ở đktc và chất rắn X . Hòa tan hoàn toàn chất rắn X cần dùng vừa đủ 200ml ddHNO3 0.5M . tính hiệu xuất phản ứng nhiệt phân CaCO3

 • A La

  Cho 29,2 gam hỗn hợp gồm MgCO3 và MgO tác dụng với dd H2SO4 20% (vừa đủ).Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 6,72 lít khí đktc và một dd A.

  a)Viết PTHH và tính khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp ban đầu?

  b)Tính khối lượng dd axit cần dùng?

  c)Cho dd A tác dụng với 416 gam dd BaCl2 25%.Tính nồng độ % của chất trong dd sau phản ứng

 • Ban Mai

  Nêu hiện tượng. Viết pt phản ứng cho đá vôi vào NaHSO4 dư.

  Nhận biết 8 chất trong các lọ mất nhãn không dùng thuốc thử: (NH4)2CO3, Na2CO3, Ba(OH)2, NaHCO2, NaS, BaCl2, NH4HCO3, HCl

 • Lê Minh Trí

  Nhận biết : \(BaCO_3,BaSO_4\)

 • hi hi

  có 2 lọ không nhãn mỗi lọ đựng một dung dịch muối sau:MgSO4,NaCl.Bằng phương pháp hoá học hãy nhận biết từng lọ hoá chất trên viết PTPỨ minh hoạ

 • hi hi

  Ch hh muối CaCO3 và NaHCO3 tác dụng hết với dd HCl. Khí sinh ra được dẫn vào dd Ba(OH)2 dư thu đc 19,7g kết tủa. Số mol hh muối là:

  A. 0,1mol

  B. 0,05mol

  C. 0,15mol

  D. 0,075mol

 • Phạm Hoàng Thị Trà Giang

  Bằng PTHH hãy nhận biết các chất rắn sau: P2O5, BaCO3, Ba(NO3)2, Na2SO4

 • Nguyen Ngoc

  Cho 50ml dung dịch Na2CO3 0,2M với 100ml dung dịch CaCl2. Tính lượng kết tủa, tính mol của các chất trong phương trình, tính khối lượng cái chất trong phương trình.