Tính nồng độ mol / lit của dung dịch B

bởi Nguyễn Thanh Thảo 29/04/2019

Hòa tan 2,8g Fe vào 200ml HCl 1,5M . Phản ứng kết thúc thu được V lít khí A và dung dịch B

a) Xác định VA ( ddktc)

b) tính nồng độ mol / lit của dung dịch B ( thể tích dung dịch không đổi )

Câu trả lời (1)

 • a.) \(n_{Fe}=\dfrac{2,8}{56}=0,05mol\)

  \(n_{HCl}=1,5.0,2=0,3mol\)

  \(PT:\) \(Fe+2HCl->FeCl_2+H_2\)

  Ta có cứ 0,05 mol Fe thì cần 0,1 mol HCl => HCl dư

  \(n_{Fe}=n_{H_2}=0,05mol\)

  \(V_A=0,05.22,4=1,12l\)

  b.) Dung dịch sau phản ứng có chứ: \(nHCl\) dư: 0,3 - 0,1= 0,2 mol

  \(n_{FeCl_2}:0,05mol\)

  V dd ko đổi = 200ml = 0,2\(l\)

  \(CM_{HCldư}=\dfrac{0,2}{0,2}=1M\)

  \(CM_{FeCl_2}=\dfrac{0,05}{0,2}=0,25M\)

  bởi Ngọc Lê Nguyễn 29/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan