Tính nồng độ mol của dd h2so4 loãng cần dùng

bởi Thùy Trang 02/06/2019
Hòa tan 21,6g hh chát rắn fe và fe203 bằng 500ml dd h2so4 loãng thu được 2,24 lít khí (đktc) a)Tính % khối lượng của mỗi chất trong hh b) Tính nồng đô mol của dd h2so4 loãng cần dùng c) Tính khôi lượng kết tủa tạo thành khi cho dd sau phản ừng tác dụng hết với dd naoh

Câu trả lời (1)

 • Fe+H2SO4------>FeSO4 + H2

  Fe2O3 + 3H2SO4 -------> Fe2(SO4)3 + 3H2O

  a.Ta có:

  nH2(đktc)= 2,24/22,4=0,1 mol

  Theo PTHH: n Fe = nH2=0,1 mol

  =>m Fe=0,1.56=5,6g

  =>m Fe2O3 = 21,6-5,6=16g

  =>%mFe=5,6.100% / 21,6=25,9%

  =>%mFe2O3=100%-25,9%=74,1%

  b.Ta có:

  n Fe2O3=16/160=0,1 mol

  Theo PTHH: n H2SO4=n H2=0,1 mol

  n H2SO4= 3 n Fe2O3=0,3 mol

  =>n H2SO4 ( 2PT)=0,1+0,3=0,4 mol

  =>CM H2SO4= n/V=0,4/0,5=0,8M

  c. FeSO4 + 2NaOH------>Na2SO4 + Fe(OH)2

  Fe2(SO4)3 + 6NaOH-----> 3Na2SO4 + 2Fe(OH)3

  Theo PTHH đầu: n FeSO4 = nH2 = 0,1 mol

  n Fe2(SO4)3 = n Fe2O3 = 0,1 mol

  Theo PTHH: n Fe(OH)2=n FeSO4=0,1 mol

  n Fe(OH)3= 2n Fe2(SO4)3= 0,2 mol

  =>mFe(OH)2=0,1.90=9g

  =>mFe(OH)3=0,2.107=21,4g

  bởi Khánh Linh 02/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan