AMBIENT

Tính nồng độ mol của chất có trong dung dịch sau khi phản ứng kết thúc?

bởi khanh nguyen 27/04/2019

Cho 10,8 g Al tác dụng với dung dịch HCl 2M ( vừa đủ )

a. Tính thể tích khí thoát ra (đktc)?

b. Tính nồng độ mol của chất có trong dung dịch sau khi phản ứng kết thúc?

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • nAl = 10,8/27 = 0,4 mol

  PTHH: 2Al + 6HCl --> 2AlCl3 + 3H2

  Theo PTHH nH2 = 3/2nAl = 3/2 . 0,4 = 0,6 mol

  => VH2 = 0,6.22,4 = 13,44 lít

  b:Theo PTHH nHCl = 3nAl = 0,4.3 = 1,2 mol

  Vdd = n.CM = 1,2.2 = 2,4 lít

  Theo PTHH nAlCl3 = nAl = 0,4 mol

  CM của AlCl3 = 0,4/2,4 = 0,17 M

  bởi Nguyen Quangtrung 27/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>