AMBIENT

Tính nồng độ % dd NaOH

bởi Dell dell 29/04/2019

Dể trung hòa 250g dd NaOH pải dùng 150g dd HCl 14,6% Tính nồng độ % dd NaOH

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • NaOH + HCl \(\rightarrow\)NaCl +H2O

  mHCl=\(150.\dfrac{14,6}{100}=21,9\left(g\right)\)

  nHCl=\(\dfrac{21,9}{36,5}=0,6\left(mol\right)\)

  Theo PTHH ta có:

  nNaOH=nHCl=0,6(mol)

  mNaOH=0,6.40=24(g)

  C% dd NaOH=\(\dfrac{24}{250}.100\%=9,6\%\)

  bởi Nguyễn Hồng Nhung 29/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>