Tính nồng độ % của chất tan trong dung dịch sau phản ứng

bởi Hoa Lan 26/04/2019

1) Cho 200g dung dịch NaOH 4% tác dụng với 300g dung dịch HCl 7,3%. Tính nồng độ % của các chất tan sau phản ứng.

2) Cho 5,6g sắt vào 16,6 ml dung dịch HCl 20% ( D= 1,1g /ml)

a) Viết phương trình phản ứng

b) Tính số gam mới tạo thành

c) Tính nồng độ % của chất tan trong dung dịch sau phản ứng

Câu trả lời (1)

 • 1.

  NaOH + HCl -> NaCl + H2O (1)

  nNaOH=0,2(mol)

  nHCl=0,6(mol)

  =>Sau PƯ còn 0,4 mol HCl dư

  Từ 1:

  nNaCl=nNaOH=0,2(mol)

  C% dd NaCl=\(\dfrac{0,2.58,5}{500}.100\%=2,34\%\)

  C% dd HCl=\(\dfrac{0,4.36,5}{500}.100\%=2,92\%\)

  bởi Xinh Xinh Vân Anh 26/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan