ON
ADMICRO
VIDEO_3D

Tính nồng độ % của axit trong dd thu được sau phản ứng

1) Cho 5,4g Al vào 500ml dd HCl 1,4M

a) Hỏi có chất nào dư sau phản ứng? Dư bao nhiêu mol?

b) Tính số mol muoos tạo thành

c) Tính nồng độ mol/l của các chất trong dd sau phản ứng. Coi như thể tích dd ko thay đổi.

2) Cho 12g CuO tác dụng với 187,5g dd H2SO4 20%

a) Tính khối lượng axit tham gia phản ứng và khối lượng muối tạo thành

b) Tính nồng độ % của axit trong dd thu được sau phản ứng.

( Mình đang cần gấp mọi người cố gắng giúp mình nhé !!! )

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • Bài 2 ) \(n_{CUO}=\dfrac{mCuo}{Mcuo}=\dfrac{12}{80}=0,15mol\)

  \(n_{H2SO4}=\dfrac{C\%.m\text{dd}}{100\%.Mh2so4}=0,33mol\)

  CuO +H2SO4--> CuSO4 + H2O

  nbanđầu 0,15....0,33

  np/ứng 0,15....0,15...........0,15

  n saup/ứng 0.......0,18 dư

  So sánh tỉ lệ \(\dfrac{0,15}{1}< \dfrac{0,33}{1}\)=> Cuo hết ; H2So4 dư

  m h2so4 p/ứng = n h2so4 p/ứng .Mh2so4=0,15.98=14,7g

  \(m_{C\text{US}O\text{4}}=n_{C\text{us}o4}.M_{C\text{uS}o4}=0,15.160=24g\)

  b) \(m_{h2so4}d\text{ư}=n_{h2so4}d\text{ư}.M_{h2so4}=0,18.98=17,64g\)

  mdd=mcuo+mdd h2so4=199,5g

  => \(C\%H2SO4d\text{ư}=\dfrac{17,64}{199,5}.100\%=8,842\%\)

    bởi Thành Trung 01/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy

 

YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi mới

 

YOMEDIA
1=>1