Tính nồng độ % chất tan trong dung dịch sau phản ứng

bởi Mai Thuy 03/06/2019

Dẫn a ( lít ) SO2 (đktc) vào 200g dung dịch NaOH 8% vừa đủ tạo muối trung hòa

a) Tính gía trị của a

b) Tính nồng độ % chất tan trong dung dịch sau phản ứng

Câu trả lời (1)

 • theo đề bài ta có :

  \(nNaOH=\dfrac{200.8}{40.100}=0,4\left(mol\right)\)

  Ta có PTHH :

  \(SO2+2NaOH\rightarrow Na2SO3+H2O\)

  0,2mol....0,4mol........0,2mol

  a) Ta có : a= \(VSO2\left(\text{đ}ktc\right)=0,2.22,4=4,48\left(l\right)\)

  b) Ta có : \(C\%_{Na2SO3}=\dfrac{\left(0,2.142\right)}{200-0,2.64}.100\%\approx15,17\%\)

  bởi Trần Dilys 03/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan