AMBIENT

Tính nồng độ % các chất tan trong nước lọc.

bởi Long lanh 17/05/2019

Hòa tan 20 gam NaOH vào 160g dung dịch CuSO4 20%. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, lọc lấy kết tủa rồi nung đến khối lượng không đổi.

a) Viết PT.

b) Tính khối lượng chất rắn thu được sau khi nung.

c) Tính nồng độ % các chất tan trong nước lọc.

ADSENSE

Câu trả lời (1)

  • a) PTHH: 2NaOH + CuSO4 -----> Na2SO4 + Cu(OH)2 ↓ Mol 2 1 1 1 Mol 0,4 0,2 0,2 0,2 nNaOH= \(\dfrac{20}{40}=0,5\left(mol\right)\) mCuSO4 = \(160.\dfrac{20}{100}=32\left(gam\right)\) nCuSO4 = \(\dfrac{32}{160}=0,2\left(mol\right)\) Lập tỉ số mol, ta có: nNaOH > nCuSO4 Hay: \(\dfrac{0,5}{2}=0,25\) > \(\dfrac{0,2}{1}=0,2\)nNaOH dư ⇔ Tính theo mol CuSO4 PTHH: Cu(OH)2 ----->(to) CuO + H2O Mol 1 1 1 Mol 0,2 0,2 0,2 b) mCuO = \(0,2.80=16\left(gam\right)\) c) mdd = 20 +160= 180 (gam) nNaOH dư = 0,5-0,4 = 0,1 ( mol) mNaOH dư = 0,1.40 = 4 (gam ) C%NaOH dư = \(\dfrac{4}{180}.100\approx2,22\left(\%\right)\) mNa2SO4 = 0,2.142 = 28,4 (gam) C%Na2SO4 = \(\dfrac{28,4}{180}.100\approx15,778\left(\%\right)\)

    bởi Nguyễn Long Nhật 17/05/2019
    Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>