AMBIENT

Tính nồng độ C% của các chất sau phản ứng

bởi hồng trang 29/04/2019

cho 800g đ NAOH có C%=12% trộn với 500g đ H\(_2\)SO\(_4\) có C%=4,9% tính nồng độ C% của các chất sau phản ứng

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • pthh 2NaOH + H2SO4 ---> Na2SO4 + H2O

  mNaOH =800.12%=96(g)

  nNaOH=2,4 (mol)

  mH2SO4=500.4,9%=24,5(g)

  nH2SO4=0,25(mol)

  theo pthh nNaOH=2nH2SO4=0,25.2=0,5(mol)

  nNaOH dư =2,4-0,5=1,9(mol)

  mNaOH dư=76(g)

  mdd thu được=300+500=800(g)

  theo pthh nNa2SO4=nH2SO4=0,25(mol)

  mNa2SO4=35,5(g)

  C%Na2SO4=\(\dfrac{35,5}{800}.100=4,4375\%\)

  C%NaOH dư =\(\dfrac{76}{800}.100=9,5\%\)

  bởi Trần Đăng Thành 29/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>