AMBIENT

Tính mBa(OH)2 cần dùng để phản ứng hết với 1,568 lít khí CO2?

bởi bich thu 22/04/2019

Bài 9. Đốt cháy m gam Fe trong khí O2 dư thu được khí X hấp thụ khí X vào 200ml dung dịch gồm NaOH 0, 1M và baoh2 0, 1 m sau phản ứng thu được dung dịch y và 4, 34 g kết tủa khi cho dung dịch NaOH vào dung dịch X thì lại thấy có kết tủa giá trị của m là bao nhiêu.

Bài 10. Dùng hết 1, 568 lít khí CO2 vào 500ml dung dịch NaOH 0, 16 m và baoh2 x m vào dung dịch A được 3, 94 g kết tủa và dung dịch C nồng độ x m của dung dịch baoh2 bằng bao nhiêu.

Bài 11. Nung nóng m gam MgCO3 đến khi khối lượng không đổi thì thu được v lít khí CO2 hấp thụ hoàn toàn v lít CO2 vào 400 ml dung dịch CaOH2 0, 1 M thì thu được 2, 5 gam kết tủa và dung dịch X Cho dung dịch NaOH dư vào X thì thu được aa ga kết tủa giá trị V và a là bao nhiêu.

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • Bài 11:

  Đổi 400ml = 0,4(l)

  Ta có: \(C_M=\dfrac{n}{V}\) => n = CM . V => nCa(OH)2 = 0,1 . 0,4 = 0,04(mol)

  PTHH: [​IMG]

  PTHH: [​IMG]

  PTHH: [​IMG]

  PTHH: [​IMG]
  Qua các phương trình, ta thấy:

  Ở phương trình (2): [​IMG]

  Ở phương trình (3):
  [​IMG]

  PTHH: [​IMG]

  TPT: 2mol 1mol

  TĐB: ?(mol) 0,015mol

  => nCO2 (3) = \(\dfrac{2.0,015}{1}\) = 0,03(mol)

  => nCO2 = nCO2(2) + nCO2(3) = 0,025 + 0,03 = 0,055(mol)

  => VCO2 = n . 22,4 = 0,055 . 22,4 = 1,232(l)

  Ta có: nCaCO3(4) = nCa(HCO3)2 (3) = nCa(OH)2(3) = 0,015(mol)

  => mCaCO3 = n . M = 0,015 . 100 = 1,5(g)

  => V = 1,232(l) và a = 1,5(g)  bởi Bùi Thị Bích Phương 22/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>