YOMEDIA

Tính mAl, mFe biết cho 13,9g ( Al, Fe) tác dụng với H2SO4 0,5M thu được 7,84 lít H2?

Cho 13,9 gam hỗn hợp Al và Fe tác dụng với ddH2SO4 loãng 0,5M. Sau phản ứng thu được 7,84 lít H2 (đktc)
a. Tính khối lượng Al, khối lượng Fe
b. Tính phần trăm khối lượng Al, phần trăm khối lượng Fe
c. Tính thể tích ddH2SO4 phản ứng
d. Tính khối lượng muối thu được.

Theo dõi Vi phạm
ADMICRO

Trả lời (1)

 
 
 • PTPU: (1) 2Al + 3H2SO4 \(\xrightarrow[]{}\) Al2(SO4)3 + 3H2

  (mol) x \(\dfrac{3}{2}\)x \(\dfrac{3}{2}\)x

  (2) Fe + H2SO4 \(\xrightarrow[]{}\)FeSO4 + H2

  (mol) y y y

  a) Ta có : số mol của H2 ở đktc là:

  nH2 = \(\dfrac{7,84}{22,4}\)= 0,35 (mol)

  - Gọi x là số mol của Al.

  Từ đó ta có: số mol của H2SO4 \(\dfrac{3}{2}x\)

  Tương tự theo Pt phản ứng ta cũng có: số mol của Fe là y và số mol của H2SO4 là y.

  Theo đề bài ta có: \(\left\{{}\begin{matrix}\dfrac{3}{2}x+y=0,35\\27x+56y=13,9\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}x=0,1\\y=0,2\end{matrix}\right.\)

  Vậy số mol của Al 0,1. Số mol của Fe là 0,2.

  - Khối lượng của Al là:

  mAl = \(27\times0,1=2,7\) (g)

  - Khối lượng của Fe là:

  mFe = \(13,9-2,7=11,2\) (g)

  b) - Phần trăm khối lượng của Al và Fe là:

  Gọi 13,9g hỗn hợp là 100%

  Vậy 2,7g Al là:

  \(\%_{m_{Al}}=\dfrac{2,7\times100}{13,9}\approx19,42\%\)

  \(\%_{m_{Fe}}=100-19,42=98,6\%\)

  c) Theo pt ta có:

  \(n_{H_2SO_4}=n_{H_2}=0,35\) (mol)

  Thể tích của H2SO4 là:

  V=\(\dfrac{n}{C_M}\)=\(\dfrac{0,35}{0,5}=0,7\)(lít)

  d) Theo pt phản ứng

  ta có:

  - số mol của FeSO4 = số mol của H2SO4 = 0,2 mol.

  \(\Rightarrow m_{FeSO_4}=0,2\times152=30,4\) (g)

  Tương tự ta có: Số mol của Al2(SO4)3 = \(\dfrac{1}{2}\) số mol của Al = 0,05 mol

  \(\Rightarrow m_{Al_2\left(SO_4\right)_3}=0,05\times342=17,1\) (g).

    bởi Kang Yeon Yi 16/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA