AMBIENT

Tính m thu được sau phản ứng khi cho 1,568 lít CO2 tác dụng với 3,2g NaOH?

bởi Anh Nguyễn 22/04/2019

Cho 1,568 lít CO2(đktc) .Lội chậm qua dd chứa 3,2g NaOH.Tính m chất xảy ra sau pư

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • \(n_{CO_2}=\dfrac{1,568}{22.4}=0,07\left(mol\right)\)

  \(n_{NaOH}=\dfrac{3,2}{40}=0,08\left(mol\right)->n_{OH}=0,08\left(mol\right)\)

  Xét tỉ lệ : \(\dfrac{n_{OH}}{n_{CO_2}}=\dfrac{0,08}{0,07}\sim1,14\left(1< 1,14< 2\right)\)

  => Sau pư tạo cả 2 muối trung hòa và axit.

  PTHH: \(NaOH+CO_2\rightarrow NaHCO_3\) (1)

  \(2NaOH+CO_2\rightarrow Na_2CO_3+H_2O\) (2)

  Gọi \(n_{CO_2}\left(1\right)=a\left(mol\right)\rightarrow n_{NaOH\left(1\right)}=a\left(mol\right)\)

  \(n_{CO_2}\left(2\right)=b\left(mol\right)\rightarrow n_{NaOH}=2b\left(mol\right)\)

  Ta có :

  \(\left\{{}\begin{matrix}a+b=0,07\\a+2b=0,08\end{matrix}\right.\rightarrow\left\{{}\begin{matrix}a=0,06\\b=0,01\end{matrix}\right.\)

  Vậy khối lượng chất sau pư = 0,06 . 84+0,01.106 = 6,1 (gam)

  bởi Trần Thị Thùy Trang 22/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>