AMBIENT

Tính m muối thu được biết cho 7,16g XCO3 và YCO3 tác dụng với H2SO4 thu được 1,344 lít CO2?

bởi Lê Vinh 23/04/2019

cho 7,16 g hỗn hợp 2 muối XCO3 và YCO3 tác dụng vừa đủ với dung dịch H2SO4 thu được 1,344 lít CO2 ( ở đktc ) và dung dịch muối D . Cô cạn dung dịch muối D thu được X g muối khan . Tìm X

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • XCO3 + H2SO4 -> XSO4 + CO2 + H2O

  YCO3 + H2SO4 -> YSO4 + CO2 + H2O

  nCO2=0,06(mol)

  Ta có:

  nCO2=nCO3 trong hh muối=nSO4 trong hh muối=0,06(mol)

  mmuối sau PƯ=7,16-60.0,06+96.0,06=9,32(g)

  bởi Mai Thị Thủy 23/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>