Tính m chất rắn sau phản ứng khi cho 80g CuSO4 tác dụng 74g Ca(OH)2?

bởi hai trieu 22/04/2019

Trộn 240 ml dd có chứa 80g CuSO4 với 260ml dd có chứa 74g Ca(OH)2 a) Tính khối lượng chất rắn thu được sau phản ứng. b) Tính nồng độ mol các chất tan có trong dd sau phản ứng. Biết thể tích dd thay đổi không đáng kể.

Câu trả lời (1)

 • CuSO4+Ca(OH)2--> Cu(OH)2+ CaSO4 (1)

  a) nCuSO4=0,5(mol)

  nCa(OH)2=0,1(mol)

  lập tỉ lệ :

  \(\dfrac{0,5}{1}>\dfrac{0,1}{1}\)

  =>CuSO4 dư , Ca(OH)2 hết => bài toán tính theo Ca(OH)2

  theo (1) : nCuSO4(pư)=nCu(OH)2=nCaSO4=nCa(OH)2=0,1(mol)

  =>mCu(OH)2=9,8(g)

  mCaSO4=13,6(g)

  b)Vdd=500ml=0,5l

  nCuSO4(dư)=0,4(mol)

  => CM dd CuSO4 dư=\(\dfrac{0,4}{0,5}=0,8\left(M\right)\)

  bởi Đức Mạnh 22/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan