Tính khối lượng từng chất trong hỗn hợp Fe, FeO, Fe2O3

bởi A La 17/05/2019

Ống chứa 4,72g hỗn hợp Fe, FeO, Fe2O3 được đốt nóng rồi cho dòng H2 đi qua đến dư. Sau phản ứng trong ống còn lại 3,92g Fe. Nếu cho 4,72g hỗn hợp ban đầu vào dung dịch CuSO4 và lắc kỹ để phán ứng hoàn toàn, lọc lấy chất rắn, làm khô cân nặng 4,96g. Tính khối lượng từng chất trong hỗn hợp.

Câu trả lời (1)

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan