Tính khối lượng oxit

bởi can chu 20/04/2019

Bt1:Hòa tan hoàn toàn m(g) 1 oxit Fe có công thức FexOy cần vừa đủ 800ml dung dịch HNO3 2M thu được dung dịch A và 0,1 mol NO

a, Tính khối lượng muối thu đc

b, tính khối lượng oxit

c, viết phương trình

Bt2: trộn 0,1 mol Fe2O3 ; 0,1mol Fe3O4 ; 0,3 mol CuO rồi cho tác dụng với 0,8 mol Al. Sau phản ứng thu được chất rắn A. Hòa tan A = dung dịch B. Hỏi cô cặn B được bao nhiêu muối ?

giúp em với. sáng thứ 6 ngày 27/7 em phải nộp bài rồi ạ T.T

Câu trả lời (1)

 • Hi bạn, cần gấp ko? Ông @Trần Hữu Tuyển gặp nhau tí đe, lâu mới qua lại Forum

  a, nHNO3=1,6 mol

  n NO3- trong muối Fe(NO3)3= ne=3nNO=0,3 mol

  Bảo toàn nguyên tố: nNO3- trong NH4NO3 =nHNO3 bđ – 3nNO3 trong Fe(NO3)3 –nNO=1,6 -0,9-0,1=0,6 mol

  => nNH4NO3 = 0,6 mol

  => m muối thu đc = 0,3.242 + 0,6.80=120,6 g

  b,

  Fe0 -3e->Fe3+

  a........3a

  O0 + 2e-> O 2-

  b.....2b

  => ne- = 3a=2b+0,3

  => 3a-2b=0,3

  Mà nFe =nFe(NO3)3 =0,3

  =>a=0,3 ; b=0,3

  => m oxit=21,6 g

  bởi Dương Vũ 20/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan