ON
ADMICRO
VIDEO_3D

Tính khối lượng NaOH hoặc HNO3 cần dùng để trung hòa dung dịch sau phản ứng ?

cho dung dịch chứa 10g NaOH tác dụng với dung dịch có chứa 10g HNO3:

a) tính khối lượng các chất có trong dung dịch sao phản ứng?

b) tính khối lượng NaOH hoặc HNO3 cần dùng để trung hòa dung dịch sau phản ứng ?

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • \(n_{NaOH}=0,25\:mol\\ n_{HNO_3}=\dfrac{10}{63}\)

  \(PTHH:NaOH+HNO_3→NaNO_3+H_2O\\ \: \: ­\: \: ­\: ­\: ­\: ­\: ­\: \: ­\: ­\: \: ­\: \: ­\: ­\: ­0,25mol\: ­\: ­\: \: ­\: \: \dfrac{10}{63}mol\)

  => \(NaOH\:dư;\:HNO_3\:đủ\)

  \(\Rightarrow\left[{}\begin{matrix}n_{NaNO_3}=\dfrac{10}{63}mol\\n_{H_2O}=\dfrac{10}{63mol}\end{matrix}\right.\Rightarrow\left[{}\begin{matrix}m_{NaNO_3}=\dfrac{10}{63}.85\approx13,5g\\m_{H_2O}=\dfrac{10}{63}.18\approx2,9g\end{matrix}\right.\)

  \(m_{NaOH\: dư}=\left(0,25-\dfrac{10}{63}\right).41\approx3,74g\)

    bởi Lê thị hương Lài 05/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy

 

YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng


cached getFaqListNewByGradeSubject PC 10.20.1.97 : H247NET3_FAQ_LIST_NEWhoahoc_lop9

 

YOMEDIA
1=>1