Tính khối lượng NaOH hoặc HNO3 cần dùng để trung hòa dung dịch sau phản ứng ?

bởi hoàng duy 05/06/2019

cho dung dịch chứa 10g NaOH tác dụng với dung dịch có chứa 10g HNO3:

a) tính khối lượng các chất có trong dung dịch sao phản ứng?

b) tính khối lượng NaOH hoặc HNO3 cần dùng để trung hòa dung dịch sau phản ứng ?

Câu trả lời (1)

 • \(n_{NaOH}=0,25\:mol\\ n_{HNO_3}=\dfrac{10}{63}\)

  \(PTHH:NaOH+HNO_3→NaNO_3+H_2O\\ \: \: ­\: \: ­\: ­\: ­\: ­\: ­\: \: ­\: ­\: \: ­\: \: ­\: ­\: ­0,25mol\: ­\: ­\: \: ­\: \: \dfrac{10}{63}mol\)

  => \(NaOH\:dư;\:HNO_3\:đủ\)

  \(\Rightarrow\left[{}\begin{matrix}n_{NaNO_3}=\dfrac{10}{63}mol\\n_{H_2O}=\dfrac{10}{63mol}\end{matrix}\right.\Rightarrow\left[{}\begin{matrix}m_{NaNO_3}=\dfrac{10}{63}.85\approx13,5g\\m_{H_2O}=\dfrac{10}{63}.18\approx2,9g\end{matrix}\right.\)

  \(m_{NaOH\: dư}=\left(0,25-\dfrac{10}{63}\right).41\approx3,74g\)

  bởi Lê thị hương Lài 05/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan