Tính khối lượng mỗi kim loại trong hợp chất

bởi Bánh Mì 23/04/2019

cho 39.5g Al và Zn tác dụng với dd HCl 83.95g

a)viet PTHH

b)tính khối lượng mỗi kim loại trong hợp chất

Câu trả lời (1)

 • \(39,5\left(g\right)\left\{{}\begin{matrix}Al:a\\Zn:b\end{matrix}\right.\)\(\left(mol\right)\)

  \(2Al+6HCl\rightarrow2AlCl_3+3H_2\)

  \(Zn+2HCl\rightarrow ZnCl_2+H_2\)

  \(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}27a+65b=39,5\\3a+2b=2,3\end{matrix}\right.\)\(\Rightarrow\)Phần trăm khối lượng mỗi kiim loại.

  bởi Huỳnh Diệp Linh 23/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan