Tính khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp

bởi Bánh Mì 02/06/2019

1. Ngâm 16,6 hỗn hợp bột các kim loại Al và Fe trong dung dịch HCl dư. Phản ứng xong người ta thu được 11,2 l khí hidro (đktc).
a. Viết PTHH.
b. Tính khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp.
c. Bằng phương pháp hóa học nào người ta có thể điều chế được Fe2O3 từ hỗn hợp 2 kim loại đã cho? Viết PTHH.

2. Cho 6,2 g Na2O tác dụng với nước, thu được 500 ml dung dịch bazo.
a. Viết PTHH.
b. Tính nồng độ mol của dung dịch bazo thu được.
c. Tính khối lượng dung dịch H2SO4 20 % để trung hòa dung dịch bazo trên.

Câu trả lời (1)

 • gọi x,y la so mol cua Al, Fe

  \(n_{H_2}=\dfrac{11,2}{22,4}=0,5\left(mol\right)\)

  2Al + 6HCl ----> 2AlCl3 + 3H2

  x----- 3x ---------- x -------- 1,5x

  Fe + 2HCl -----> FeCl2 + H2

  y------ 2y ---------- y ------ y

  Ta co: 27x + 56y =16,6

  1,5x + y = 0,5

  => x = 0,2 ; y= 0,2

  \(m_{Al}=27.0,2=5,4g\)

  \(m_{Fe}=0,2.56=11,2g\)

  bởi Đặng Thế Vĩ 02/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan