ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Tính khối lượng mỗi chất trong A

Hỗn hợp A gốm Zn và ZnO. Cho 21,1gam A vào dd H2SO4 20%(loãng), phản ứng kết thúc thu dc 4,48 lít khí hidro ở đktc

a/ viết các PTHH xảy ra

b/ tính khối lượng mỗi chất trong A

c/ tính nồng độ phần trăm của dd thu dc

d/ dẫn toàn bộ khí thu dc ở trên qua 40gam CuO nung nóng. tính khối lượng chất rắn thu dc sau phản ứng?(biết phản ứng xảy ra hoàn toàn)

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 
 
 
 • a. Zn + H2SO4 ---> ZnSO4 + H2

  0,2------0,2--------------0,2----0,2

  ZnO + H2SO4 --> ZnSO4 + H2O;

  0,1------0,1--------------0,1-----0,1

  b.ta có nH2= 4,48/22,4=0,2 (mol)

  => nZn= 0,2 (mol) => mZn= 0,2*65= 13 (g)

  => mZnO= 21,1- 13= 8,1 (g)

  c.ta có: nZnO= 8,1/81=0,1 (mol)

  => nZnSO4 sr= 0,2+0,1= 0,3 (mol)=> mZnSO4= 0,3* 161=48,3 (g)

  ta có: n H2SO4= 0,2+0,1= 0,3 (mol)=> mH2SO4= 0,3*98= 29,4 (g)

  => mdd H2SO4=\(\dfrac{29,4\cdot100}{20}=147\left(g\right)\)

  mdd sau pư= 21,1+147=168,1 (g)

  = C% ZnSO4=\(\dfrac{48,3\cdot100}{168,1}=28,73\%\)

  d. H2 + CuO ---> Cu + H2O;

  0,2------0.2---------0,2

  ta có: nH2= 0,2 (mol); nCuO= 40/80= 0,5 (mol)

  Xét tỷ lệ;: => CuO dư, sản phẩm tính theo số mol H2.

  Chất rắn sau phản ứng gồm: Cu và CuO dư

  ta có: nCu= 0,2 (mol); nCuO dư= 0,5-0,2= 0,3 (mol)

  m chất rắn sau pư= 0,2*64+ 0,3*80= 36,8 (g)

    bởi Nguyễn Thị Kim Duyên 01/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
AMBIENT

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

MGID

Các câu hỏi mới

 

AMBIENT
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_bg] => 
      [banner_picture] => 894_1634779022.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://kids.hoc247.vn/tieuhoc247
      [banner_startdate] => 2021-09-01 00:00:00
      [banner_enddate] => 2021-10-31 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)