AMBIENT

Tính khối lượng lớn nhất của dung dịch muối thu được

bởi Tra xanh 29/04/2019

Cho 2.7g Al tác dụng với 8g NaOH

a. Tính thể tích khí thoát ra(dktc)

b. Tính khối lượng lớn nhất của dung dịch muối thu được

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • Giải:

  a) Số mol Al là:

  nAl = m/M = 2,7/27 = 0,1 (mol)

  Số mol NaOH là:

  nNaOH = m/M = 8/40 = 0,2 (mol)

  Tỉ lệ: nAl : nNaOH = 0,1/2 : 0,2/2 = 0,05 : 0,1

  => NaOH dư, tính theo Al

  PTHH: 2Al + 2NaOH + 2H2O -> 2NaAlO2 + 3H2↑

  --------0,1-------0,1---------0,1--------0,1-------0,15--

  Thể tích khí H2 thoát ra ở đktc là:

  VH2 = 22,4.n = 22,4.0,15 = 3,36 (l)

  b) Khối lượng của NaAlO2 thu được là:

  mNaAlO2 = n.M = 0,1.82 = 8,2 (g)

  Vậy ...

  bởi Trương Thị Trang Đài 29/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>