AMBIENT

Tính khối lượng kết tủa

bởi Mai Trang 03/06/2019

cho MgCl2 tác dụng hết với 500ml dd NaOH 1M,sau phản ứng được kết tủa A và dd B.Để trung hòa dd B,phải dùng 200ml dd H2SO4 0,1 M.Tính khối lượng kết tủa

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • \(n_{NaOH}=0,5mol\)

  \(n_{H_2SO_4}=0,02mol\)

  MgCl2+2NaOH\(\rightarrow\)Mg(OH)2+2NaCl(1)

  2NaOH+H2SO4\(\rightarrow\)Na2SO4+2H2O(2)

  \(n_{NaOH\left(2\right)}=2n_{H_2SO_4}=0,04mol\)

  \(n_{NaOH\left(1\right)}=0,5-n_{NaOH\left(2\right)}=0,5-0,04=0,46mol\)

  \(n_{Mg\left(OH\right)_2}=\dfrac{1}{2}n_{NaOH\left(1\right)}=\dfrac{1}{2}.0,46=0,23mol\)

  \(m_{Mg\left(OH\right)_2}=0,23.58=13,34g\)

  bởi Bùi Thị Ri 03/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>