YOMEDIA
UREKA

Tính khối lượng kết tủa D?

Cho 21,4 gam hỗn hợp A gồm Al và Fe2O3 tác dụng hoàn toàn với dd HCl dư,sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 6,72 lít khí H2 ở đktc và dd B

a)Viết các pthh xảy ra?

b)Tính thành phần phần trăm khối lượnf mỗi oxit trong hỗn hợp A?

c)Cho dd B tác dụng với dd NaOH dư,sau khi phản ứng kết thúc thu được kết tủa D.Tính khối lượng kết tủa D?

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • a, khi cho hỗn hợp A gồm Al và Fe2O3 tác dụng với dd HCl dư thì ta có pthh:

  2Al+6HCl\(\rightarrow\)2AlCl3+3H2(1)

  Fe2O3+6HCl\(\rightarrow\)2FeCl3+3H2O(2)

  b, theo pthh(1,2) ta thấy chỉ có pư(1) tạo ra khí H2

  theo đề bài nH2=6,72:22,4=0,3(mol)

  theopthh(1):nH2=1,5\(\times\)nAl\(\Rightarrow\)nAl=0,3:1,5=0,2(mol)

  mAl=27\(\times\)0,2=5,4(g)

  mFe2O3=21,4-5,4=16(g)

  %mAl=\(\dfrac{5,4}{21,4}\)\(\times\)100%=25,23%

  %mFe2O3=100%-25,23%=74,77%

  Vậy %mFe2O3=74,77%,%mAl=25,23%

  c,sau pư(1,2) dd B chứa AlCl3 và FeCl3

  khi cho dd B tác dụng với dd NaOH dư thì ta có pthh:

  AlCl3+3NaOH\(\rightarrow\)Al(OH)3+3NaCl(3)

  FeCl3+3NaOH\(\rightarrow\)Fe(OH)3+3NaCl(4)

  sau pư (3,4) kết tủa D là Fe(OH)3 và Al(OH)3

  theo pthh(1,2,3,4):nAl=nAlCl3=nAl(OH)3=0,2(mol)

  2\(\times\)nFe2O3=nFeCl3=nFe(OH)3=(16:160)\(\times\)2=0,2(mol)

  m kết tủa =m Fe(OH)3+m Al(OH)3

  =0,2\(\times\)(107+78)=37(g)

  Vậy m kết tủa D là 37(g)

    bởi Nguyễn Dung Dung 23/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
NONE

Các câu hỏi mới

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF