Tính khối lượng dung dịch H2SO4 đã dùng

bởi Đào Thị Nhàn 03/06/2019

Cho 10g hỗn hợp nhôm và đồng tác dụng với dung dịch H2SO4 20% thu được 6,72l khí hiđro

a, viết phương trình phản ứng

b, tính khối lượng các chất trong hỗn hợp

c, tính khối lượng dung dịch H2SO4 đã dùng

Câu trả lời (1)

 • a, PTHH :

  2Al + 3H2SO4 \(\rightarrow\) Al2(SO4)3 + 3H2

  x 1,5x 1,5x

  Cu + H2SO4 \(\rightarrow\) ko pứ

  y

  b, m hỗn hợp = 10g

  \(\Rightarrow\) 27x + 64y = 10 (1)

  n H2 = 6,72 : 22,4 = 0,3(mol)

  \(\Rightarrow\) 1,5x = 0,3 \(\Rightarrow\) x= 0,2

  Thay x=0,2 vào (1) ta có : y=0,071875

  m Al = 0,2 . 27 = 5,4(g)

  m Cu = 10-5,4=4,6(g)

  c, n H2SO4 = 1,5x = 1,5 . 0,2 = 0,3(mol)

  m H2SO4 = 0,3 . 98 = 29,4(g)

  m dd H2SO4 = \(\dfrac{29,4.100}{20}\) = 147(g)

  bởi Nguyễn Thuỳ Linh 03/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan