Tính khối lượng dd H2SO4 tham gia phản ứng

bởi thu hằng 25/04/2019

Cho 400ml dd NaOH 0.5M tác dụng vừa đủ với dd H2SO4 19.6%

a. Viết PTHH và tính khối lượng muối tạo thành. b. Tính khối lượng dd H2SO4 tham gia phản ứng

Câu trả lời (1)

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan