AMBIENT

Tính khối lượng chất kết tủa tạo thành

bởi Nhat nheo 28/04/2019

các bạn giúp mình với !!! mk k giỏi hóa nhờ các bạn giúp

trộn 200g dung dịch NAOH 10%với 200g dung dịch FeCl3 15 %

-tính khối lượng chất kết tủa tạo thành

-tính C% dd sau phản ứng

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • 3NaOH + FeCl3 --> 3NaCl +Fe(OH)3 (1)

  nNaOH=\(\dfrac{200.10}{100.40}=0,5\left(mol\right)\)

  nFeCl3=\(\dfrac{200.15}{100.162,5}=0,185\left(mol\right)\)

  lập tỉ lệ :

  \(\dfrac{0,5}{3}< \dfrac{0,185}{1}\)

  => NaOH hết ,FeCl3 dư => bài toán tính theo NaOH

  theo (1) : nFe(OH)3=1/3nNaOH=0,5/3(mol)

  =>mFe(OH)3=17,83(g)

  mdd sau PƯ=200+200-17,83=382,17(g)

  theo (1) : nFeCl3(PƯ)=1/2nNaOH=0,5/3(Mol)

  =>nFeCl3(dư)=\(0,185-\dfrac{0,5}{3}=\dfrac{11}{600}\left(mol\right)\)

  =>mFeCl3(dư)=2,98(g)

  => C%dd FeCl3=\(\dfrac{2,98}{382,17}.100\approx0,78\left(\%\right)\)

  nNaCl=nNaOH=0,5/3(Mol)

  =>mNaCl=9,75(g)

  =>C%dd NaCl=2,55(%)

  bởi Mai Thị Thủy 28/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>