AMBIENT

Tính hàm lượng % theo khối lượng của muối trong hỗn hợp M

bởi thu phương 01/06/2019

Cho hỗn hợp M gồm NaCl và NaBr. Lấy 12,59g hỗn hợp đó hòa tan hết vào nước, thu được dung dịch A. Cho lượng dư khí clo đi chậm qua A.Sau khi cô cạn cẩn thận dung dịch thì thu được 11,7g muối khan.Tính hàm lượng % theo khối lượng của muối trong hỗn hợp M

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • Gọi a, b lần lượt là số mol của NaCl, NaBr

  \(\Rightarrow58,5a+103b=12,59\left(I\right)\)

  \(2NaBr\left(b\right)+Cl_2\rightarrow2NaCl\left(b\right)+Br_2\)

  Dung dịch muối khan là: \(\left\{{}\begin{matrix}NaCl:a\left(mol\right)\\NaCl:b\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

  \(\Rightarrow58,5\left(a+b\right)=11,7\left(II\right)\)

  Từ (I) và (II) \(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}a=0,18\\b=0,02\end{matrix}\right.\)\(\left(mol\right)\)

  Suy ra phần trăm khối lượng mỗi muối trong M

  bởi Phương Anh Trương Ngọc 01/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>