Tính CM của dd (A)

bởi Duy Quang 25/04/2019

Dung dịch (A)là HCl , dung dịch (B) là NaOH . Lấy 10 ml dd(A) pha loãng bằng nước thành 1 lít thì ta thu được dd HCl 0,01M .

a) Tính CM của dd (A)

b) Để trung hòa 100g dd (B) thì cần 150ml A. Tính C% dd B

@Rainbow, giải giùm em với

Câu trả lời (1)

 • \(a)\)\(n_{HCl}\left(sau\right)=\dfrac{0,01}{1}=0,01\left(mol\right)\)

  Khi pha loãng bằng nước thì lượng chất tan trước và sau khi pha loãng không đổi

  \(\Rightarrow n_{HCl}\left(ddA\right)=n_{HCl}\left(sau\right)=0,01\left(mol\right)\)

  \(\Rightarrow C_MddA=\dfrac{0,01}{0,01}=1\left(M\right)\)

  \(b)\)Khi trung hòa dd B

  \(NaOH\left(0,15\right)+HCl\left(0,15\right)\rightarrow NaCl+H_2O\)

  \(n_A=1.0,15=0,15\left(mol\right)\)

  \(\Rightarrow m_{NaOH}=0,15.40=6\left(g\right)\)

  \(\Rightarrow C\%_B=\dfrac{6}{100}.100=6\%\)

  bởi nguyễn thị mến 25/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan